Algemeen

1. De algemene voorwaarden van studiolea zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte of overeenkomsten tussen studiolea en de klant.

2. Door het plaatsen van een bestelling via een door mij toe gestuurde offerte of het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de opdrachtgever de klant de algemene voorwaarden te accepteren.

3. Als er onduidelijkheid bestaat omtrent deze voorwaarden of als zich situaties voordoen die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dan wordt deze situatie beoordeeld aan de hand van de algemene voorwaarden.

Prijzen en offertes

1. De prijzen zoals vermeld op de website  zijn in euro’s en inclusief 21% BTW. De prijzen kunnen ten alle tijde door studiolea worden gewijzigd.

2. Alle offertes en aanbiedingen van studiolea zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3. Zodra er een prijsverhoging is of het product is niet mer beschikbaar vervalt de offerte. Tenzij dit binnen een termijn van 2 weken valt.

4. In de offerte staan vaak de verzendkosten nog niet vermeld, deze bedragen €6,95 

5. Een offerte kan alleen in zijn geheeld worden geaccepteerd. 

6. Zodra een offerte is geaccepteerd gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Tenzij u binnen 24 uur het annuleert.

Samenwerking overeenkomst

1. Zodra de klant een bestelling via de mail akkoord heeft gegeven komt de overeenkomst tussen de klant en studiolea tot stand.

2. Studiolea is gerechtigd geplaatste bestellingen te weigeren zonder redenen. De klant zal hiervan op de hoogte gebracht worden. 

Aanlevering gegevens
1. De klant is verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van de benodigde gegevens.

2. De klant dient eerst akkoord te gaan met de verstuurde digitale proef. Na akkoord kan studiolea niet meer aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens van het geleverde artikel. 

Levering en transport

1. Zodra Lea alle gegevens heeft ontvangen, ontvangt u een digitale proef. Bij akkoord voor 12.00 uur is de verwachte levertijd 2werkdagen. Bij goudfolie is dit 5-6 werkdagen.

2. Studiolea kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging van de levering. 

3. StudioLea verstuurd alle pakketten met PostNL. Zodra het pakket wordt afgegeven hebben wij geen controle meer over de levertijd.

4. Schade aan de verpakking door transport wordt niet gezien als product schade, en studiolea kan hier dus niet voor aansprakelijk worden gesteld. We zullen uiteraard op zoek gaan naar een passende oplossing. 

5. In weekenden en op feestdagen wordt er niet gedrukt of verzonden.

 

Annuleren

1. Wil je een kaartje annuleren? Doe dit dan binnen 24 uur na het plaatsen van een bestelling of het akkoord op een offerte. Stuur een email naar info@studiolea.nl

2. Wil je toch annuleren en het kaartje is al doorgestuurd, dan worden er kosten in rekening gebracht. 

Na de eerste digitale versie wordt er 30% in rekening gebracht, Na een digitale versie en 2 correctierondes 75% 
Het resterende bedrag wordt binnen 14 werkdagen terug gestort op rekening waar de betaling mee is voldaan.

3. Als de kaartjes al gedrukt zijn, zult u het volledige bedrag moeten betalen. 

 

Betaling

1. Zodra de kosten akkoord zijn voor het geboortekaartje ontvangt u een offerte via de mail. Na betaling van het gehele bedrag gaat Lea met het ontwerp aan de slag.

2. U heeft altijd recht op één gratis proefdruk. Wilt u meer proefdrukken bestellen dan ontvangt u hiervoor een offerte op maat. Dit altijd eest in overleg.

3. Na akkoord op de proefdruk is het wachten tot de baby geboren wordt.

4. Zodra de baby is geboren maken we het geboortekaartje klaar. Na akkoord op de digitale proefdruk met de juiste geboortegegevens word het kaartje besteld.

 

Eigendomsvoorbehoud

1.  Alle geboortekaartjes die op maat worden gemaakt zullen daarna ook op de website komen.

2. De kaartjes mag studiolea ook gebruiken voor social media tenzij dit wordt aangegeven liever niet te willen.

3. De kaartjes zijn door studiolea ontworpen en blijven dus ook eigendom van studiolea.

4. Wordt een ontwerp nagemaakt dan zullen wij daar kosten voor in rekening brengen. Deze factuur dient binnen twee werkdagen moeten worden voldaan.

 

Klachten

1. Indien geboortekaartjes niet naar wens zijn dient dit binnen 24 uur te worden aangegeven via e-mail. 

2. Zijn de kaartjes reeds verstuurd dan kunnen wij de klacht niet langer in behandeling nemen. 

3. Drukfouten is helaas voor eigen kosten, u ontvangt een digitale proef en bij goedkeuring stuurt studiolea het naar de drukker. 

Auteursrechten

Het komt helaas voor dat er tekeningen van Studiolea worden nagemaakt zonder dat ik hiervoor mijn toestemming heb verleend. 

Het zonder toestemming overheen van een auteursrechtelijk bescherm werk is conform de Auteurswet niet toegestaan. Hiervoor is altijd toestemming van de rechthebbende nodig.
Er is dan ook sprake van een inbreukmakende handeling waarvoor u aansprakelijk bent. 

‚ÄčVoornoemde handeling dient als een onzorgvuldig handelen te worden beschouwd. Conform artikel 6:162 BW is degene die een onrechtmatige daad pleegt, die aan hem kan worden toegerekend, verplicht de schade te vergoeden die een ander hierdoor lijdt.  Wij zijn genoodzaakt hiervoor een schadevergoeding te vragen, dit hangt af van welk(e) ontwerp(en), hoeveel ontwerpen en waar dit overal wordt verkocht.
Wanneer u hiervoor een rekening ontvangt dient u deze binnen 24 uur te voldoen.

 

 

 

Heb je nog een onbeantwoorde vraag? Stuur een mailtje naar info@studiolea.nl of neem contact op via het contactformulier.